Wiadukt czy tunel połączy Zatorze z centrum Elbląga?

Ratusz wyłonił wykonawcę na opracowanie projektu wiaduktu i studium wykonalności tunelu, który połączy Zatorze z centrum Elbląga. Wiadukt czy tunel? Na to pytanie mają odpowiedzieć projektanci, którzy podejmą się opracowania dokumentacji na zlecenie miasta. Zadanie wykona firma Znak Gdańska sp. z o.o. Ma na to czas do końca maja 2015. - Nie czekając na te rozstrzygnięcia, miasto jak najszybciej udrożni połączenie ulicy Akacjowej z Lotniczą, by mieszkańcy nie musieli czekać w korkach przed przejazdami kolejowymi. Dołożymy wszystkich starań, by stało się to jeszcze w tym roku - zapowiada Urząd Miejski. Droga z Akacjowej do Lotniczej przebiega przez teren byłych koszar, których właścicielem jest miasto. Właśnie w tej sprawie Paweł Kowszyński (mieszkaniec Zatorza) w ostatnim roku kilkanaście razy spotykał się z Prezydentem Elbląga lobbując na rzecz naszej dzielnicy. - Rozmawialiśmy m.in. na temat połączenia komunikacyjnego Zatorza z resztą Elbląga, żeby tego pomysłu nie odkładać na kolejne 15 lat. Prezydent był otwarty na moje sugestie i wszystko na to wskazuje, że dla mieszkańców Zatorza zbliżają się wygodniejsze czasy. Tak przynajmniej wynika z ratuszowych planów. Dzielnica w końcu ma zostać skomunikowania z resztą miasta nowymi połączeniami. Rozmawialiśmy również między innymi na temat budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum na ul. Lotniczej i remontu przedszkola przy ul. Mielczarskiego - powiedział nam Paweł Kowszyński.

Czas na głosowanie do Budżetu Obywatelskiego 2015.

Remont chodników przy ulicach Olkuskiej i Łomżyńskiej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Olkuskiej, czy może zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Łódzkiej i Kieleckiej, pętla autobusowa wraz z parkingiem, lub wykonanie nawierzchni utwardzonej w postaci chodnika, parkingu oraz drogi dojazdowej przy ul. Kieleckiej (przed kościołem), albo remont chodnika w ciągu ul. Skrzydlatej od ul. Idzikowskiego do ul. Łódzkiej, lub budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza, budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Fredry po stronie ogródków działkowych, czy budowa oświetlenia ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego. Można głosować też na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej, albo na miejsce rekreacji i wypoczynku na placu między wieżowcami przy ul. Malborskiej 80–90. Kliknij tutaj i wybierz maksymalnie 5 najważniejszych Twoim zdaniem inwestycji (zadań) dla naszej dzielnicy w ramach Budżetu Obywatelskie Miasta Elbląg na rok 2015. III edycja Budżetu Obywatelskiego wchodzi w decydującą fazę. Przed nami głosowanie poprzez ankiety. Przygotowanie ankiet poprzedziła praca urzędników, która polegała na ocenie formalnej i merytorycznej złożonych wniosków, a także oszacowaniu kosztów realizacji każdego zadania. Negatywnie zostały ocenione wnioski, które nie dotyczyły terenów miejskich. Drugim przypadkiem wystawienia negatywnej oceny było znaczne przekroczenie budżetu, który dla każdego okręgu wynosił 400.000 zł, choć i tu, jeśli była taka możliwość, starano się wydzielić zakres prac możliwy do zrealizowania w powyższej kwocie. Zdarzały się wnioski, które złożone zostały jako pomysły dla poszczególnych okręgów, jednak ich szerszy charakter spowodował, że trafiły do inicjatyw ogólnomiejskich (np. zagospodarowanie przestrzeni parków miejskich). Były też sytuacje odwrotne, a więc wnioski złożone jako inicjatywy ogólnomiejskie, które dotyczyły zadań w poszczególnych okręgach. W tym przypadku zdecydowano o przeniesieniu tych zadań właśnie do okręgów. I wreszcie wnioski, które zawierały propozycje realizacji tych samych zadań. W tym wypadku łączono podobne pomysły w jedno zadanie. Głosowanie potrwa do 15 października 2014. Przypominamy, że aby poprawnie zagłosować trzeba w ankiecie podać swój PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego. Ma to zapobiec ewentualnym przypadkom głosowania wielokrotnego i poprzez osoby trzecie. Zachęcamy do głosowania na zadania dla naszej dzielnicy!

Czy wkrótce rozpocznie się budowa Centrum Handlowo-Usługowego Siódemka?

Czy Centrum Handlowo-Usługowe „Siódemka” przy ul. Akacjowej wreszcie powstanie? Czy są to może kolejne prace inwestora, by nie utracić pozwolenia na budowę? Faktem jest, że sprawa ta toczy się już od 4 lat, a galerii nadal nie widać. Firma Bridgehouse Developmnets Sp. z o.o., która jest inwestorem Centrum Handlowo-Usługowego „Siódemka” uzyskała pozwolenie na budowę w 2010 roku. Jednak od tamtej pory nic się nie działo na terenie budowy przyszłego obiektu handlowego. - W zeszłym roku firma ta zgłosiła rozpoczęcie prac budowlanych na tym terenie - ustaliliśmy w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym w Elblągu. W zeszłym roku na terenie przyszłej budowy pojawiła się żółta tablica informacyjna, z której możemy dowiedzieć się, iż termin rozpoczęcia prac budowlanych to grudzień 2013. Jednak w tym terminie się nie rozpoczęły. W ciągu ostatnich kilku tygodni teren został jednak ogrodzony. Wbito w ziemie drewniane słupy i zawieszono metalową siatkę. Jednak nie oznacza to, że prace budowlane w końcu się rozpoczną. Powodem, dla którego to się jeszcze nie stało jest w dalszym ciągu brak uzgodnień dotyczących skomunikowania centrum handlowego z drogą ekspresową nr 7. Rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad trwają już od 4 lat. Niestety do tej pory nie przyniosły większych rezultatów. Skomunikowanie centrum handlowego miałoby polegać na wybudowaniu węzła Lotnisko na elbląskiej obwodnicy. Miałby zostać do tego wykorzystany wiadukt, znajdujący się nad S7 w przedłużeniu ulicy Skrzydlatej. Nie udało nam się skontaktować z rzecznikiem prasowym GDDKiA Karolem Głębockim. Do tematu będziemy powracać. Źródło: www.elblag.net

Parking nie może być większy. Kiedyś pobiegnie tędy osiedlowa droga.

Od początku 2014 roku trwają ustalenia ws. rozbudowy parkingu przy dyskoncie Biedronka na ul. Malborskiej. Miasto wysłało już nawet propozycję umowy dzierżawy wspomnianego terenu do Jeronimo Martins Polska S.A. Po miesiącach wspólnych pertraktacji portugalski właściciel sieci Biedronka dokonał ich weryfikacji przedstawiając własne propozycje, na które jednak teraz - swojej zgody nie chce dać Miasto. Planowana inwestycja znowu trafiła do punktu wyjścia. Plany rozbudowy niewielkiego parkingu przed sklepem sieci Biedronka pojawiły się już w 2012 roku. Wtedy to właśnie spółka Jeronimo Martins Polska S.A była zainteresowana powiększeniem miejsc postojowych w obrębie parkingu. Na to jednak swojej zgody nie dało miasto. Dziś mamy sytuację odwrotną. To Miasto, zobligowane wskazaniami mieszkańców Zatorza wystąpiło do spółki o rozpatrzenie możliwości powiększenia wspomnianego parkingu. Jeszcze zimą br. do firmy Jeronimo Martins S.A została wysłana propozycja umowy dzierżawy terenu, na którym parking się znajduje. Za najem Miasto zaproponowało spółce 740 zł czynszu miesięcznie. Jeszcze w marcu br. po obu stronach była pełna zgoda co do tego, żeby to miejsce uległo rozbudowie. Mijały kolejne miesiące, a plany rozbudowy parkingu nadal znajdowały się w fazie rozmów. W międzyczasie portugalski koncern zmienił projekt budowy parkingu i zagospodarowania terenu; inwestycja po zmianach wiązałaby się z wejściem w pas drogowy. Koncepcja ta została przeanalizowana przez miasto - i odrzucona - Nie uzyskała ona akceptacji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg tut. Urzędu - informuje Urząd Miejski. - Tereny znajdujące się w sąsiedztwie sklepu Biedronka przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, a parking zgodnie z ostatnią koncepcją zaplanowany został na działce przeznaczonej na urządzenie drogi dojazdowej do przyszłego osiedla mieszkaniowego. Wszystkie koncepcje złożone przez Jeronimo Martins po 20 czerwca 2012 roku planowane są w sposób, który nie pozwoli na urządzenie drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli jednak spółka zweryfikuje wcześniejsze plany, chęci Miasta, co do rozbudowy parkingu, nadal są - Dopuszczamy możliwość zmiany koncepcji jednakże nie w sposób, który by uniemożliwił realizację drogi do planowanych na sąsiednich działkach budynków, spełniającej wymagane parametry - dodaje ratusz. - O każdych rozstrzygnięciach i zajętych stanowiskach Spółka Jeronimo Martins Dystrybucja informowana jest na bieżąco. Obecnie spółka analizuje propozycje Miasta. A mieszkańcy czekają na rozbudowę parkingu. Źródło: www.info.elblag.pl
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o nowych tematach poruszanych w serwisie zatorzanie.pl, wpisz swój adres Email w okno poniżej i kliknij na pole "Submit" ZATORZANIE.PL - BEZPŁATNA PRENUMERATA EMAIL. Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie zatorzanie.pl będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji o publikowanych nowych artykułach. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis zatorzanie.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). W każdej chwili możesz zrezygnować z prenumeraty i skasować swój adres Email z naszej bazy danych.

zatorzanie.pl - bezpłatna prenumerata Email