Powstanie teren rekreacyjno-sportowy na placu między wieżowcami przy ul. Malborskiej (10.03.2017).

Już w tym roku (2017) pomiędzy wieżowcami przy ul. Malborskiej zostanie wykonany teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców naszej dzielnicy za kwotę 100 tys. zł. Inwestycja zostanie sfinansowana w budżetu miasta. Jak bardzo mieszkańcy oczekują takiego miejsca, można byłoby pisać bez końca. W ramach modernizacji obecnego placu zabaw planowany jest kompleksowy remont wraz z ułożeniem bezpiecznego podłoża, remontem obecnych konstrukcji i uzupełnieniem o nowe, również budowa tam siłowni na powietrzu, oraz tuż przy nich mini boiska do koszykówki - wzorem placu zabaw, które zostało wykonane pomiędzy ul. Lotniczą a dworcem kolejowym. Teraz jednak decyzja zapadła i pozostaje czekać na realizację, którą zajmie się Zarząd Budynków Komunalnych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Przetarg na budowę wiaduktu na Zatorze ogłoszony (27.02.2017).

Miasto ogłosiło przetarg na budowę wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej oraz dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej, przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Lotniczej do rzeki Kumieli - termin na składanie ofert mija 31 marca 2017 roku o godz. 9.30. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 31 milionów zł. Zakończenie robót przewidywane jest na 30 września 2018 roku. W Biuletynie Informacji Publicznej umieszczono (22.02.3017) ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych: 1. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu, 3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ulicy Lotniczej do rzeki Kumieli; w ramach przedsięwzięcia pn. Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej. Pisaliśmy wcześniej - Rusza budowa wiaduktu na Zatorze (10.02.2017).

Zmiany na Zatorzu jeszcze w tym roku - Gimnazjum nr 7 połączy się ze Szkołą Podstawową nr 14. Będzie też nowy żłobek, a przedszkole z Mielczarskiego zostanie przeniesione na ul. Lotniczą 12 (20.02.2017).

W związku z wprowadzoną reformą edukacji i likwidacją szkół gimnazjalnych, niektóre budynki po tego typu szkołach pozostaną puste - jednak nie na Zatorzu. Miasto ma pomysł na wykorzystanie budynku po likwidowanym Gimnazjum nr 7, które od września tego roku zostanie przeniesione do obiektu Szkoły Podstawowej nr 14. Obiekt obecnie wykorzystywany przez Gimnazjum nr 7 zostanie przekształcony w żłobek oraz przedszkole. Budynek przy ul. Lotniczej 12 zostanie zaadaptowany na potrzeby żłobka oraz zostaną przeniesione do niego wszystkie oddziały z Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Elbląga radni zgodzili się przeznaczyć kwotę 100 tys. zł na prace remontowe obiektu i dostosowanie go do potrzeb prowadzenia żłobka i przedszkola. Tak zresztą już wcześniej zapowiadał prezydent Witold Wróblewski, a także o takie przeznaczenie obiektu wnioskowali radni z Komisji Oświaty. Jeszcze w styczniu br. urzędnicy analizowali możliwość takiego zagospodarowania tego budynku. - Analizujemy ten temat i badamy, czy będzie tam odpowiednio dużo miejsca na te placówki - mówił wówczas prezydent Wróblewski. Z takiego obrotu sprawy ciesz się również członek Komisji Oświaty, radny Paweł Kowszyński. - Cieszy mnie kiedy wnioski z komisji oświaty są uwzględniane i realizowane, a ten dotyczy lokalizacji przedszkola oraz nowego żłobka na Zatorzu. Takie rozwiązanie proponowałem na posiedzeniu komisji oświaty jeszcze zanim w życie weszła reforma ustroju szkolnego, ona dała taką możliwość. Środki zostały zabezpieczone przez Radę Miejską w budżecie miasta na rok 2017 z przeznaczeniem na remont i dostosowanie budynku po gimnazjum na potrzeby przedszkola i żłobka właśnie przy ul. Lotniczej. Tym bardziej się cieszę z takiego rozwiązania wiedząc, że budynek nie będzie stał pusty a zostanie wykorzystany z pożytkiem dla mieszkańców. Takie jest oczekiwanie i potrzeba, albowiem przedszkoli i żłobków akurat nam brakuje - komentuje radny Kowszyński. Faktycznie przedszkoli i żłobków nam brakuje i dlatego ratusz ogłosił już przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy tego obiektu pod potrzeby przedszkola i żłobka. Magistrat zamierza również pozyskać na ten cel unijne oraz rządowe środki. Urzędnicy szukają właśnie firmy, która przygotuje dokumentację projektową przebudowy obiektu. Planowana jest przebudowa pomieszczeń budynku na potrzeby oddziałów przedszkolnych (od 6-8 oddziałów po 25 dzieci) oraz 2 oddziałów żłobka (po 25 dzieci), przy każdej sali łazienka dostosowana do potrzeb i wieku dzieci. W budynku powstanie też sala rytmiczna, kuchnia, wózkownia, szatnie dla dzieci oraz pracowników, pomieszczenia socjalne i dla pracowników administracji. Jeżeli uda się pozyskać środki zewnętrzne obiekt doczeka się także przebudowy i wykonania instalacji m.in. centralnego ogrzewania, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej i teletechnicznej, a także systemu ochrony przeciwpożarowej i kontroli dostępu do budynku. W ramach inwestycji zagospodarowania doczeka się również teren przy budynku. Powstaną na nim dwa oddzielne place zabaw przystosowane odpowiednio do wieku dzieci przedszkolnych i żłobkowych. Pełna dokumentacja projektowa dla tego przedsięwzięcia ma być gotowa najdalej do 26 maja 2017 roku. Miasto zamierza poszukać środków dodatkowych na realizację tej inwestycji. Urzędnicy wnioski o dofinansowanie zamierzają złożyć do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz do przyszłorocznej edycji programu „Maluch plus 2018” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rusza budowa wiaduktu na Zatorze (10.02.2017).

Urząd Miejski w Elblągu informuje, że wydana została decyzja o zezwoleniu na budowę wiaduktu przy Lotniczej i dróg dojazdowych. Oznacza to, że do 22 lutego 2017 można się z nią zapoznać w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1. Co ważne w decyzji są wymienione numery działek, których inwestycja dotyczy. W Biuletynie Informacji Publicznej ukazała się informacja o podjęciu decyzji o zezwoleniu na budowę wiaduktu i dróg dojazdowych. Są wymienione działki, które są zlokalizowane na terenie inwestycji: nr 71/17, 75/13, 75/12, 71/36, 71/35, 71/23, 71/31, 80/8, 80/4, 71/4, 68/1, 71/1, 71/7, 71/9, 71/10, 71/18, 71/20, 71/21, 74, 75/8, 80/6, 82, 70, 71/6, 71/19, 71/22, 71/24, 71/37, 72, 73/2, 75/1, 77, 78, 67, (obręb nr 21); dz. nr 3/2, 132, 3/1, 31/13, 31/14, 85/2, 88/2, 92/2, 93, 129, 4, 29/5, 85/1, 88/1, 92/1, 141, (obręb nr 22); dz. nr 13, 12, 5/61, 1, 11/3, 11/9, 11/1, 6, (obręb nr 23). Jedną z najważniejszych inwestycji Elbląga uchwalonego budżetu miasta na 2017 rok jest budowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ulic Lotniczej i Skrzydlatej oraz dróg dojazdowych. Jej całkowity koszt wyniesie około 35 milionów zł. Do 22 lutego można się zapoznać z decyzją i dokumentacją sprawy w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.
Pisaliśmy wcześniej - Wiadukt czy tunel połączy Zatorze z centrum Elbląga?
Pełna wizualizacja wraz z mapą projektowanego i wpisanego do realizacji projektu inwestycji budowy wiaduktu Zatorze-Centrum Elbląga.

Hala balonowa na Zatorzu powstanie, ale w innym miejscu. Przeniesie się też przedszkole z Mielczarskiego na Lotniczą i powstanie żłobek (09.02.2017).

Już w tym roku Gimnazjum nr 7, które znajduje się przy ul. Lotniczej, czeka przeprowadzka. A to położyło kres planom budowy w tym miejscu hali balonowej za pieniądze z tzw. budżetu obywatelskiego. Władze miasta proponują inną lokalizację dla tej hali. Projekt od początku nie miał jednak szczęścia do realizacji. Marzenia o budowie hali skończyły się wraz z reformą oświaty. Nowa sieć elbląskich szkół zakłada m.in. przeprowadzkę Gimnazjum nr 7 już w roku szkolnym 2017/2018. Gimnazjum wraz z uczniami zostanie przeniesione w wakacje 2017, a uczniowie będą kontynuowali naukę w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 na ul. Mielczarskiego od 1.09.2017. W związku z wdrażaną reformą edukacji, budynek obecnego gimnazjum nie będzie już wykorzystywany na cele szkolne. W budynku po Gimnazjum nr 7 planowane jest przedszkole - przeniesienie przedszkola z ul. Mielczarskiego ma nastąpić jeszcze w 2017 roku, a przyszłościowo w budynku po gimnazjum przy ul. Lotniczej na pierwszym piętrze również żłobek już nawet od roku 2018. Tak więc hala na Zatorzu nie powstanie w pierwotnej lokalizacji. Władze miasta rozważają teraz budowę hali w innej lokalizacji – właśnie przy SP nr 14. Warto przypomnieć, że przy obiekcie istnieje już Orlik, zachodzi więc pytanie, w jakim kształcie hala może tu zostać zbudowana. Możliwe jest przykrycie boisk tam zlokalizowanych. Przy realizacji inwestycji można wykorzystać istniejący program funkcjonalno-użytkowy, który w związku z nową lokalizacją należy poddać modyfikacji.

Ledowe latarnie, asfaltowa droga i chodniki - tak zmieniła się pętla autobusowa na Skrzydlatej (06.12.2016).

Pętla autobusowa komunikacji miejskiej przy ulicy Skrzydlatej zmieniła się nie do poznania. Pojawiły się chodniki i peron przystankowy oraz zatoka postojowa dla autobusów. Nasza dzielnica na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy zyskała dwie zmodernizowane pętle. Oprócz tej przy Skrzydlatej, we wrześniu oddano do użytku także odnowioną pętlę przy ul. Łódzkiej. Funkcjonująca od 4 latach pętla autobusowa przy ul. Skrzydlatej, tuż przy drodze dojazdowej do lotniska i ogródków działkowych, miała być tymczasowym rozwiązaniem na okres prac związanych z odwodnieniem dzielnicy Zatorze. Pętla spotkała się jednak z wieloma pozytywnymi opiniami mieszkańców, więc ZKM postanowił ją pozostawić, dzieląc po równo zatrzymujące się dotychczas wyłącznie przy ul. Łódzkiej linie autobusowe. Obecnie pętla przy Skrzydlatej jest przystankiem początkowym i końcowym dla autobusów nr 8 i 19, a pętla przy Łódzkiej dla linii 6 i 13.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o nowych tematach poruszanych w serwisie zatorzanie.pl, wpisz swój adres Email w okno poniżej i kliknij na pole "Submit" ZATORZANIE.blogspot.com - BEZPŁATNA PRENUMERATA EMAIL. Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie zatorzanie.pl będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji o publikowanych nowych artykułach. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis zatorzanie.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). W każdej chwili możesz zrezygnować z prenumeraty i skasować swój adres Email z naszej bazy danych.

zatorzanie.blogspot.com - bezpłatna prenumerata Email